Wat te doen bij ontslag?

Wat te doen bij ontslag? Je werkgever komt naar je toe komt en zegt ‘Loop even mee, we moeten wat bespreken’. In dat gesprek wordt je ontslag aangezegd. Hoe handel je in zo’n situatie?

Uw werkgever kan u vragen om akkoord te gaan met uw ontslag. Als u instemt met uw ontslag, heet dit ontslag met wederzijds goedvinden. Meestal heeft dit ontslag geen gevolgen voor uw eventuele recht op een Werkloosheidswetuitkering (WW). U hoeft dus ook niet voor de vorm te protesteren tegen uw ontslag.

Wat te doen bij ontslag? De beste tips!

Het kan best zijn, dat je je ontslag al voelt aankomen. Bijvoorbeeld omdat je al enige tijd minder goed presteert om persoonlijke redenen of vanwege aan arbeidsgeschil. Het kan ook zijn dat slechte economische omstandigheden of een herstructurering van je bedrijf dreigend ontslag met zich meebrengen. Kun je iets doen als ontslag dreigt? En zo ja, wat?

Wel doen bij dreigend ontslag

 • Het gesprek aangaan met je werkgever om duidelijkheid te krijgen.
 • Je eigen dossier aanvullen of starten met het vastleggen van stukken die met een geschil of aankomend ontslag te maken (kunnen) hebben.
 • Je beseffen dat je als werknemer rechten hebt.
 • Ontspanning zoeken.

Niet doen bij dreigend ontslag

 • Ramp- en irreële doemscenario’s bedenken. Dan raak je in paniek.
 • Agressief gaan reageren op je collega’s en je baas.
 • Iets ondertekenen.

Wat te doen bij ontslag? De aanzegging van het ontslag

Wel doen bij ontslag

 • Luister passief naar wat je werkgever te zeggen heeft. Blijf rustig en laat emoties niet de overhand nemen.
 • Vraag een schriftelijke bevestiging van het ontslag en de reden ervan.
 • Vraag een redelijke bedenktijd voor je reactie. Dat is 1 a 2 weken.

Niet doen bij ontslag

 • Een vaststellingsovereenkomst tekenen.
 • Mondeling akkoord gaan met je ontslag.
 • Ruzie maken of in discussie gaan met je werkgever. Het kan je onderhandelingen schaden en het maakt de sfeer er ook niet beter op.