Bezwaar ziektewet uitkering


Bent u ziek in de zin van de Ziektewet ? Dan krijgt u na een jaar een Eerstejaars Ziektewet-beoordeling. Deze beoordeling gebruikt het UWV om te zien of er voor u arbeidsmogelijkheden zijn. Op basis van uw ziekte en uw arbeidsmogelijkheden oordeelt de arbeidsdeskundige van het UWV hoeveel u met andere arbeid zal kunnen verdienen.

Wanneer dit meer is dan 65% van uw maatmanloon, dan ontvangt u geen Ziektewet-uitkering meer. Hierna kunt u wel een WW-uitkering aanvragen.

U kunt bezwaar maken tegen beslissingen van het UWV om u geen Ziektewetuitkering toe te kennen. U kunt dit zelf doen, maar het in verstandiger om door een gespecialiseerde advocaat of jurist bezwaar te laten maken. De beoordeling van de arbeidsdeskundige over uw arbeidsmogelijkheden rekening houdend met uw ziekte of beperkingen is erg specialistisch. U dient hier adequaat en zorgvuldig op te reageren. De advocaten van het UWV bezwaarburo helpen u graag!

Bezwaar ziektewet uitkering